Alternativets Unge København (ÅUK)

ÅUK har to landstovholdere

Saxe Wagner

Hans Ahlmann-Olsen

ÅUK's bestyrelse består af 3 medlemmer udover Landstovholderne

Klara Løkke

Emil Thaulow

Adam Lajtoch-Rosschou

Kommende arrangementer

Ingen planlagte arrangementer