Firkløveren

Firkløveren består af tre sekretærer og en kasserer der alle vælges på landsmødet. Der vælges op til 2 suppleanter til sekretærerne og op til 1 suppleant til kassereren. Landstovholdergruppen og kassereren vælger sammen et økonomiudvalg bestående af forenings medlemmer

Emilie Knudsen
emilie@alternativetsunge.dk
Kasserer

Ece Muslu
ezmuslu@windowslive.com
Sekretær

Carl Emil Grum-Nymann
carlemilgn@live.dk
Sekretær