Refusion af godkendte udlæg

For at få refunderet udlæg til afholdelse af aktiviteter eller refunderet udgift til transport, skal du udfylde refusionskema. Skemaerne findes her.

Refusionskemaet og bilag skal sendes via PDF til kasserer@alternativetsunge.dk.

Hvis du har spørgsmål til udfyldelse af blanketterne, kan disse sendes til kasserer@alternativetsunge.dk.