It og persondata

Vi behandler kun persondata på medlemmer af Alternativets Unge og det gør vi for at kunne administrere vores medlemmer ift. stemmeret i foreningen og kontakt.

Ved indsamling og behandling af dine persondata overholder vi selvfølgelig altid alle relevante lovbestemmelser.

Dine personoplysninger bliver opbevaret så længe du ønsker at være medlem af Alternativets Unge og du kan når som helst vælge at udmelde dig selv igennem medlemsportalen. Efter udmeldelse opbevares dine data yderligere to år til brug for at søge støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd, samt i tilfælde af medlemmer som har meldt sig ud ved en fejl eller hvor betalingen er blevet fejlagtigt afbrudt - hvis betaling af medlemskontingent ophører udmeldes man automatisk.

Ønsker du at blive slettet fuldstændigt øjeblikkeligt kan du altid kontakte os.

 

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at blive medlem af Alternativets Unge, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne behandle dit medlemskab. Vi beder dig derfor om at oplyse navn, fødselsdato, adresse, postnummer, email, telefonnummer, hvor meget du ønsker at betale i medlemskontingent og betalingsoplysninger.

 

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab af Alternativets Unge, er Alternativets Unge, Jægergårdsgade 164A, 1., 8000 Aarhus C, CVR-nr.: 38328050

 

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn, fødselsdato og adresse indhenter vi for identifikation og for at afgøre hvilken kreds du tilhører. Din e-mailadresse og telefonnummer indhenter vi for at kunne kontakte dig med vigtige informationer i forbindelse med foreningen eller dit medlemskab og sende dig nyhedsbreve.

Du kan til enhver tid afmelde nyhedsbrevet men du vil stadig modtage vigtige mails vedr. dit medlemskab, medmindre du ikke ønsker dette heller - i så fald kan du kontakte os og informere os om dette.

De data vi beder om er nødvendige for administrationen af medlemmer. Derfor er det ikke muligt at være medlem hvis du ikke ønsker at opgive dine oplysninger. Det samme gælder hvis du vælger at tilbagetrække dit samtykke - så vil vi desværre også blive nødt til at opgive dit medlemskab.

 

Behandling

Det er tillidsvalgte og en af landsledelsen udpeget teknisk konsulent, der kan se dine data og sende dig e-mails, breve og sms’er, som medlem af Alternativets Unge. De tillidsvalgte indebære medlemmer af Alternativets Unges landsledelse. Derudover har en udvalgt medlemsansvarlig i din kreds også mulighed for at se og ændre en del af dine personoplysninger og sende dig mails, breve og sms’er.

 

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger eller videregiver ikke dine persondata til tredjemand, dog sendes medlemsdata til Dansk Ungdoms Fællesråd en gang årligt i forbindelse med ansøgning om drifttilskud.

Vi har vores medlemssystem hos ForeningLet, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser i vores medlemssystem vil blive opbevaret hos ForeningLet på deres server i Irland.

ForeningLet benytter sig af en række underdatabehandlere som du kan finde her.

Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, som er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

 

Dine rettigheder

Det hele behandles med dit samtykke og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af.

Du har altid ret til at få indsigt i oplysninger om dig i systemet og få rettet forkerte oplysninger som du ikke selv kan rette, men langt det meste af det kan du faktisk selv se og rette igennem vores medlemsportal.

Du har også ret til det som kaldes “dataportabilitet”. Det betyder at du har ret til at få tilsendt de data vi har på dig eller at få os til at sende dem til en anden dataansvarlig.

 

Klagemulighed og kontakt

Du har altid ret til at indgive en klage over databehandlingen til en tilsynsmyndighed, som Datatilsynet, men vi har ingen intention om at handle imod din vilje, så du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du føler at dine data er blevet uforsvarligt behandlet eller hvis du bare har spørgsmål. Det kan du gøre på vores email-adresse unge@alternativet.dk.