Politikudvikling

"Titel: Medlemsudviklet politik

Forslagsstiller: Hans Hansen

Forslag: I Alternativets Unge ønsker vi, at medlemmerne er med til at forme foreningens politik. Derfor er vores medlemmer både med til at udvikle og vedtage politikken, da vi mener det giver den bedste politik og den mest demokratiske forening.

Fordele Ulemper

Alle medlemmer bliver hørt

Mindre topstyring

Mange forslag skal behandles

Processen bliver mere besværlig"

 

Sådan kunne et politisk forslag, som du som medlem har stillet se ud. Det er nemlig sådan, præcis som eksempel fortæller, at det i Alternativets Unge både er medlemmerne, der udvikler og vedtager foreningens politik.

Helt konkret, som det også står skrevet i Politisk Udvalgs forretningsorden, vedtages politken enten på fysiske møder arrangeret af Politisk Udvalg eller digitalt. Ved digital vedtagelse kræves det, at minimum 10% af medlemmer i Alternativets Unge har taget stilling, og at minimum 50% af disse har stemt for forslaget. Sker dette optages forslaget som foreningen politik og kommer op her på hjemmesiden.

OBS. planen er, at den første digitale afstemning finder sted i starten af septemper, så indsend dit politiske forslag til: emil@alternativetsunge.dk, før d. 14 august kl. 21.00

Har du brug for råd til politisk udvikling, så smid gerne en mail i samme retning eller tag fat i en af vores ordførere

 

Ordførere

Anton Stubbe Teglbjærg

Udenrigs- og EU-ordfører

anton@alternativetsunge.dk

Bertram Kjær Johansen

Kultur-, fritid- og livssynssordfører

bertram.j8@gmail.com

42187871

Johannes Skjernaa Erfurth

Social- og sundhedsordfører

johsedk@gmail.com

Katrine Skov-Hansen

Ligestillings- og mangfoldighedsordfører

katr.sh05@gmail.com

Marius Michael Aggerholm

Klima-, natur- og miljøordfører

mariusaggerholm@gmail.com

28109692

Mikkel Høj Bagger Larsson

Demokrati-, rets- og etikordfører

mh.b.larsson@gmail.com

30268297

Nicklas Hakmann Petersen

Økonomi, erhvervs- og iværksætteriordfører

nicklashakmann@gmail.com

50929576

Oliver Milan Meinike Nielsen

Uddannelses- og undervisningsordfører

oliver.milan@alternativet.dk

31712127