Politikudvikling

"Titel: Medlemsudviklet politik

Forslagsstiller: Hans Hansen

Forslag: I Alternativets Unge ønsker vi, at medlemmerne er med til at forme foreningens politik. Derfor er vores medlemmer både med til at udvikle og vedtage politikken, da vi mener det giver den bedste politik og den mest demokratiske forening.

Fordele Ulemper

Alle medlemmer bliver hørt

Mindre topstyring

Mange forslag skal behandles

Processen bliver mere besværlig"

 

Sådan kunne et politisk forslag, som du som medlem har stillet se ud. Det er nemlig sådan, præcis som eksempel fortæller, at det i Alternativets Unge både er medlemmerne, der udvikler og vedtager foreningens politik.

Helt konkret, som det også står skrevet i Politisk Udvalgs forretningsorden, vedtages politken enten på fysiske møder arrangeret af Politisk Udvalg eller digitalt. Ved digital vedtagelse kræves det, at minimum 10% af medlemmer i Alternativets Unge har taget stilling, og at minimum 50% af disse har stemt for forslaget. Sker dette optages forslaget som foreningen politik og kommer op her på hjemmesiden.

Har du brug for råd til politisk udvikling, så tag fat i en fra Politisk Udvalg eller læs noget af vores nuværende politik for at finde inspiration til ordlyden. Har du allerede skrevet et forslag, du ville have til afstemning, så kan du altid sende det til Emil@alternativetsunge.dk

 

Politisk udvalg

Mikkel Høj Bagger Larsson

Politisk forperson

mikkel@alternativetsunge.dk

81115653

Katrine Skov-Hansen

Politisk næstforperson, Ligestillings-, Mangfoldigheds- og Intergrationsordfører

Katrine@alternativetsunge.dk

51155395

Andreas Giessing Nielsen

Økonomi-, Erhverv-, Iværksætteri-, Udenrigs-, EU- og Fredsiordfører

andreasgiessingnielsen@gmail.com

22899269

Christina Sade Olumeko

Demokrati-, Rets- og Etikordfører

columeko@gmail.com

Emil Stork Olesen

Social- og sundhedsordfører

kasserer@alternativetsunge.dk

61738177

Fabian Forbert-Hansen

Miljø-, Transport og Naturordfører

fabianforbert@outlook.dk

22763747

Sylvester Blondin Andersen

Lærings-, og Dannelses-, Kultur-, Fritid- og Livsynsordfører

sylvesterblondinandersen@gmail.com

50489121