Politikudvikling

Titel: Medlemsudviklet politik
Forslagsstiller: Hans Hansen
Forslag: I Alternativets Unge ønsker vi, at medlemmerne er med til at forme foreningens politik. Derfor er vores medlemmer både med til at udvikle og vedtage politikken, da vi mener det giver den bedste politik og den mest demokratiske forening.
Fordele:
-
Alle medlemmer bliver hørt
- Mindre topstyring
Ulempter:
- Mange forslag skal behandles
- Processen bliver mere besværlig

 

Sådan kunne et politisk forslag, som du som medlem har stillet se ud. Det er nemlig sådan, præcis som eksemplet fortæller, at det i Alternativets Unge både er medlemmerne, der udvikler og vedtager foreningens politik.

Har du brug for råd til politisk udvikling, så tag fat i en fra Landsrådet eller læs noget af vores nuværende politik for at finde inspiration til ordlyden. Har du allerede skrevet et forslag, du ville have til afstemning, så kan du altid sende det til unge@alternativet.dk