Personer

Landsforeningen består af tre udvalg:
Hovedbestyrelsen, som er det organisatoriske organ, der primært tager sig af det interne i foreningen
Politisk Udvalg, som er det politiske organ, der tager sig af det eksterne og sørger for at vi er synlige udadtil
Forretningsudvalget, som er det koordinerende organ, der står for den daglige ledelse