SKOLEVALG

Skolevalget er i gang! 71.000 skoleelever skal til valg.

Vi glæder os til en demokratisk fejring og en stærk valgkamp  – sammen med dig.

Hvis du vil blive klogere på vores politik kan du finde den her:

Vores Politik

Du kan også finde vores moderparti Alternativets politik her:

Alternativets Politik

Har du spørgsmål omkring politik, som du ikke kan finde svar på her, er du velkommen til at skrive til os på skolevalg@alternativetsunge.dk

Vores holdninger til mærkesagerne

Alternativets Unge anerkender, at man ikke kan straffe folk ud af en afhængighed. 

Folk bliver ikke mindre afhængige, hvis de får en bøde.

I stedet så risikerer vi at gøre folk mere udsatte ved at straffe dem for at være afhængige. 

Derfor mener vi, at dem der bruger stoffer ikke skal straffes, hvis de kun besidder stoffer til eget forbrug. 

I stedet skal de hjælpes videre og tilbydes misbrugsbehandling.

I Alternativets Unge kæmper for fri og lige adgang til uddannelse for alle.

Karakterkravene til ungdomsuddannelser presser og stresser folkeskoleelever fordi de skal leve op til nogle krav, der former resten af deres fremtidsmuligheder.

Derudover er der behov for er generelt løft af vores uddannelser. Vi har behov for, at flere tager en erhvervsuddannelse, men det skal være et tilvalg og ikke fordi man dumpede idræt i folkeskolen.

Alternativets Unge er for at afskaffe registreringsafgiften på elbiler, da der er et behov for et seriøst skub for at få flere elbiler på vejene.


Vi mener ikke, at en afskaffelse af registreringsafgiften giver mening, da det vil gøre det billigere at købe en benzinbil.


Vi anerkender, at biler stadig har en rolle i en bæredygtig fremtid, men i langt mindre grad, hvor elcykler, delebiler og offentligt transport bør spille en langt større rolle end de gør i dag.

Som skattesystemet er nu, så mener vi, at det er rimeligt, at dem der tjener mest også betaler mere i skat.

 

Dog drømmer vi om et skattesystem, hvor størstedelen af beskatningen ikke lægger på det, du tjener, når du går på arbejde. I stedet bør vi beskatte CO2-udledningen og boliggevinster mere.

I dag er der meget få unge der betaler skat, fordi man først skal betale skat når man har tjent 38.400 kr. (2023) på et år.

 

For de fleste unge er det altså allerede skattefrit at arbejde, når man er under 18. Derudover så mener vi, at hvis man tjener mere end 38.400 kr. så er det rimeligt, at man betaler skat for det man tjener udover.

I Alternativets Unge mener vi ikke, at atomkraftværker giver mening i en dansk kontekst. 

 

De tager for lang tid at bygge i forhold til vores klimamål, men det ville også være utroligt svære at finde en lokalitet til. 

 

Klimakrisen er en altoverskyggende krise og derfor mener vi ikke, at de atomkraftværker, der eksisterer i dag, bør lukkes. Men vi mener, at vi skal satse vores penge på den grøn teknologi vi ved virker. Altså vindmøller, solceller og geotermi.

Vores normer og kultur bliver i høj grad former igennem folkeskolen. Den seksualundervisning vi har i dag, fokuserer alt for meget på at kunne sætte et kondom på en banan og alt for lidt på normkritik, LGBTQIA+ rettigheder, sex og kønsnormer, grænser og samtykke.

Derfor bør vi reformere seksualundervisningen, så den er tilpasset den verden vi lever i. For vi tror på, at en bedre seksualundervisning vil kunne forebygge ensomhed, angst, mobning og depression.

Danmark har ikke levet op til vores internationale ansvar for at mindske vores CO2-udledninger og derfor skal vi hjælpe med at betale for konsekvenserne. 

Ved at øge den økonomiske bistand vil vi kunne hjælpe de lande med færreste ressourcer til at forebygge nogle af de konsekvenser som klimakrisen kommer til at have, såsom oversvømmelser og tørke. 

Alt andet vil være uansvarligt.

Privatfly er et unødvendigt onde når det kommer til klimaforandringerne. 

Fire timers flyvetur med et privatfly udleder lige så mange drivhusgasser som en europæer gør på et helt år. 

I Alternativets Unge mener vi ikke, at det er en rettighed at kunne flyve med privatfly. 

Vi mener, at man har rigelig mulighed for at kunne tage et almindeligt rutefly, når man rejser rundt i verden.

Men vi mener også, at vi generelt skal flyve meget mindre og betale meget mere for det.

Det kan ikke passe, at det er dyrere at tage toget end at flyve. 

Offentlig transport er en af de mest bæredygtige transportformer. Derfor skal vi også gøre det mere attraktivt at tage bussen frem for bilen.

Det gør vi bl.a. ved at sikre flere og bedre busruter og flere afgange. Men også ved at gøre det gratis at tage bussen og toget. 

På den måde får flere lyst og mulighed for at tage det offentlige transport. Samtidig sparer vi også en masse penge på billetsystemer og kontrollører.

I en verden, med et stigende konfliktniveau, har vi desperat brug for et fredeligt alternativ. 

Et alternativ med fokus på brug af diplomati og konstruktive løsninger, der ikke har tab af menneskeliv som resultat. 

Vi tror ikke på, at man løser krige ved at investere i flere bomber. Vi drømmer om, at Danmark går forrest om at sikre mere fred i verden.

Som skattesystemet er i dag mener vi, at vi skal hæve skatten mere for dem, der har mest. 

Men vi drømmer om, at vi har et skattesystem, hvor vi beskatter mindre på det, du tjener på at arbejde. I stedet ønsker vi at øge beskatningen på CO2-udledning, boliggevinster og millionformuer.

Vi mener, at forureneren skal betale.

Derfor går vi ind for en flad CO2-afgift på alle erhverv. Det gør vi fordi vores CO2-udledning i dag er et problem, uagtet om det er fra landbruget eller om det er fra flyindustrien. 

Ingen skal have rabat på deres ødelæggelse af jorden.

Derfor mener vi, at det er vigtigt, at man sætter en CO2-afgift på alle industrier, så vi øger incitamentet til at virksomhederne producerer mere bæredygtigt og forbrugerne køber de klimavenlige varer.

Vores kulturinstitutioner er der ikke bare for at danne og oplyse os. De gavner også fællesskaberne og gør os mindre stressede og ængstelige. 

I Alternativets Unge ønsker vi derfor at give unge i Danmark et kulturklippekort så alle unge har lige mulighed for at deltage i vores kultur- og foreningsliv.

Alternativets Unge er imod hårdere straffe, da det er den største årsag til flere hårde kriminelle. 

Det er ikke en bæredygtig løsning at putte kriminelle i fængsel i længere tid, da det hverken nedbringer mængden af kriminalitet på kort eller lang sigt. 

Vi foreslår i stedet, at der skal fokuseres mere på forebyggelse og resocialisering. Alle undersøgelser viser, at hårdere straffe ikke har nogen positiv effekt på kriminalitet, der skal findes andre løsninger, der faktisk virker.

Det animalske landbrug, som vi driver i dag, forårsager både en af vores største miljø-, men også klimamæssige udfordringer. 

Vi er et af verdens mest opdyrkede lande.

Det forårsager iltsvind i vores fjorde. Dræber vores planter, insekter og ødelægger biodiversiteten. 

Samtidigt udleder animalske produkter betydeligt mere end de plantebaserede alternativer. 

Derfor mener Alternativets Unge, at vi skal hæve prisen på disse produkter, så det bliver mere attraktivt at købe bæredygtigt.

I Alternativets Unge drømmer vi om et samfund, hvor vi arbejder mindre og har mere tid til de ting der giver værdi. 

Vi ser i andre lande og virksomheder, at når de har sænket arbejdstiden, så er effektiviteten steget. Fordi folk har færre sygedage, bliver mindre stresset og fordi man har mere overskud når man er på arbejde. 

Derfor ønsker vi at sætte arbejdstiden ned til 30 timers arbejdsuge, ved at veksle stigningen på lønningerne til mere fritid.

I Alternativets Unge er vi imod en statsligt nedsat niveaudeling i grundskolen, det er vi fordi vi tror på at den enkelte skole og den enkelte lærer godt selv kan vurdere hvorvidt der er behov for niveaudeling i en given situation.

Men vi mener, at det bør være muligt for den enkelte skole at niveauinddele deres klasser, hvis lærerne mener, at det er godt for eleverne.

Vores mad står for en stor del af vores klimaudledning. Ved at indføre gratis frokost i folkeskolen har vi mulighed for at sikre, at alle elever får mulighed for at spise sund og bæredygtig mad. Samtidig så mindsker man også uligheden fordi alle får mulighed for at spise det samme uanset forældres indkomst. 

Derudover så vil gratis bæredygtig mad også forbedre indlæringsevnen, sundheden og fællesskabet på folkeskolerne.

Der er alt for mange mennesker i dag der trods de arbejder, tager uddannelse, engagerer sig i civilsamfundet og alligevel ikke kan stemme eller har rettigheder i Danmark. 

Det mener vi ikke er retfærdigt. Derfor mener vi, at man skal tilbydes dansk statsborgerskab når man fylder 18 år.

I Alternativets Unge bakker vi op om at tilføre flere midler til folkeskolen, så der kunne være råd til ting som tolærerordninger og råd til særlige indsatser til de elever, der har brug for det. 

Men vi mener også, at den enkelte folkeskole skal have mulighed for at selv at kunne vælge, om de har behov for en tolærerordning i alle klasser.

I Alternativets Unge tror vi på, at unge er ansvarlige nok til at køre bil. Men vi ønsker ikke at fordre en kultur, hvor man lærer at køre bil tidligt i livet. I stedet mener vi, at den offentlige transport skal være så god og gratis, at der ikke er nogen, der har behov for at køre bil.

I Alternativets Unge mener vi, at det vil være dybt diskriminerende at udvise flere udlændinge, hvis de begår kriminalitet. Derudover er ikke noget belæg for at hårdere straffe giver mindre kriminalitet. 

Vi skal i stedet forbygge at folk begår kriminalitet og resocialisere tidligere kriminelle bedre end vi gør i dag.

Loven skal være lige for alle. Derfor bør værnepligten også gælde for alle.

 

I Alternativets Unge mener vi dog, at værnepligten bør laves om til en værneret. Vi mener, at vi som et diplomatisk og fredeligt land ikke skal tvinge vores borgere i militæret.

LAV DIT EGET MEME MED JAN K

Politik er altid sjovere som memes. Del din egen holding til politik med vores Meme Generator med Jan Kristoffersen.

Del det gerne på sociale medier under #grøntskolevalg

Drake Change My Mind


Del dit meme på sociale medier under hashtagget #grøntskolevalg. Vi gemmer de memes, du laver og vil ligge de bedste op.