Udenrigs og EU.png

Vision

I Alternativets Unge tror vi på, at de globale kriser kræver globale svar. Derfor ønsker vi at styrke de internationale organisationer, som Danmark er en del af. Derfor ser vi os også som et EU-positivt parti, der tror på, at EU med de rette reformer kan blive en central del af løsningen på grænseoverskridende problemer som klima og flygtninge

Vi ønsker derfor helt overordnet, at Danmark ikke blot er det bedste land i verden, men også det bedste land for verden, fordi Danmark har et internationalt ansvar, og derfor skal hjælpe dem i nød.

Til det amerikanske præsidentvalg i 2020, støtter Alternativets Unge Bernie Sanders. Går Bernie Sanders kandidatur hen og bliver urealistisk vil vi i stedet for støtte andre progressive kandidater på den amerikanske venstrefløj

I en verden, hvor USA gang på gang optrapper konflikter, har vi desperat brug for et fredeligt alternativ. Et alternativ med fokus på brug af diplomati og konstruktive løsninger, der ikke har tab af menneskeliv som resultat

Derfor ønsker Alternativets Unge:

  • At ophæve forsvarsforbeholdet, så Europa, i stedet for USA, kan blive Danmarks primære partner i arbejdet for en mere fredelig og retfærdig verden, evt. med et stærkere samarbejde med de neutrale nordiske lande.
  • Nedrustning af forsvaret, så Danmark bidrager mindre til det globale våbenkapløb og i stedet for kan afsætte flere penge til at bygge verden op gennem u-landsbistand
  • At gør det sværere at gå i krig, så det ikke længere blot kræver et simpelt flertal i Folketinget, men i stedet to tredjedeles flertal at tage denne alvorlige beslutning.
  • En specialstyrke i cybersikkerhed, der skal sikre, at danskernes vitale data ikke kan ende i de forkerte hænder. Det, mener vi, er en langt bedre investering end kampfly og droner. 
  • En reform og styrkelse af FN's fredsbevarende operationer, gennem øgede budgetter der gør, at Danmark kan deltage mere. Dette skal dog følges af langt større muligheder for at straffe udsendte, som forbryder sig imod menneskerettighederne.
  • Totalforbud mod alt eksport af våben og krigsmateriel, så Danmark og danske virksomheder bidrager til krig og udryddelse i verden.

I Alternativets Unge mener vi, at Danmark skal tage imod 5.000 kvoteflygtninge om året, ligesom FN har bedt Norge om. Vi har som et rigt land et ansvar for at hjælpe de flygtninge, vi allerede har i verden og for dem, der kommer som konsekvens af klimaforandringerne. Derfor skal Danmark ikke blot leve op til de internationale konventioner, men være et foregangsland. Vi skal kunne magte at hjælpe dem, der har det sværest, særligt når det i snit kun drejer sig om 50 kvoteflygtninge pr kommune. Alt andet er en falliterklæring.


Politiske udspil

 

Ønsker du at danne dig et overblik over, hvad vi mener, så kan du med fordel læse vores principprogram