Social og sundhed.png

Vision

I Alternativets Unge tror vi på, at et stærk samfund er sikret gennem frihed for den enkelte og et socialt ansvar for fællesskab. Vi ønsker en stærk og beskyttende velfærdsstat, hvor alle kan opnå deres potentiale, og få den behandling de har brug for - uanset størrelsen på ens pengepung.

Derfor ønsker vi også at fjerne mange af de kontrol- og incitamentsstrukturer, der især rammer de socialt udsatte i dag, da vi grundlæggende tror på, at alle gerne vil bidrage til en bedre verden - selv dem, der står uden for arbejdsmarkedet.

Det handler altså om at opbygge tillid mellem mennesker, og skabe gode vilkår så alle kan deltage på ligefod i vores samfund.

Alt for mange unge begynder i dag at ryge. Det vil vi i Alternativets Unge gerne lave om på. Derfor ønsker vi at hæve prisen på cigaretter med 10 kr. om året, indtil en pakke koster 90 kr. samt give alle pakker, uanset mærke, et neutralt udseende, så færre lokkes af et fristende ydre. Vi ønsker desuden, at en del af afgiftens indtægter øremærkes til oplysning og hjælp til rygestop, så dem, der har lyst, kan få hjælp til at stoppe.

Derudover ønsker vi at skjule al tobak bag kassen i supermarkeder, at butikken fratages retten til at sælge tobak, hvis de gentagne gange tages i at sælge til mindreårige, og ved lov at kræve, at alle cigaretfiltre bliver nedbrydelige i naturen, så de skodder, der smides på jorden kun ligger i naturen i få uger - ikke flere år.

I dag er det dyrt at få ordnet tænder, men gratis at få gips på armen. Af denne grund dropper unge i dag i langt højere grad end andre befolkningsgrupper tandlægen. Det viser tal fra bl.a. Danmarks Statistik. Det mener vi i Alternativets Unge er en uheldig udvikling, da tændernes sundhedstilstand er vigtig for kroppens helbred som helhed.

Derfor ønsker vi at gøre tandpleje gratis for personer mellem 18-24 år, samt at indføre en rabattrappe for unge mellem 25-28 år, så unge ikke bliver ramt af den helt store regning. Derudover ønsker vi på sigt at arbejde mod gratis tandpleje for alle aldre

Størstedelen af danskerne er villige til enten at give fuld tilladelse eller begrænset tilladelse til organdonation, men rigtig få får det gjort. Derfor ønsker Alternativets Unge at ændre systemet, således at man som udgangspunkt giver samtykke til organdonation, med mindre man selv eller ens forældre eller værge - hvis man ikke er myndig - tilkendegiver andet, mens man er i live. På den måde kan vi nedbringe ventetiden på organer, og samtidige bidrage til, at organdonation bliver et mere naturligt valg dog uden at besværliggøre et nej alt for meget.

I Alternativets Unge mener vi, at offentlig forsørgelse er blevet et alt for dyrt og kompliceret system, hvor danskerne farer vild i stedet for at få hjælp. Derfor ønsker vi at indføre basisydelse uden modkrav med mulighed for tillæg til borgere, der ikke er i stand til at arbejde, så ingen på offentlig forsørgelse skal leve i fattigdom.

Denne ydelse skal erstatte alle offentlige ydelser, herunder kontanthjælp, SU, folkepension og børnepenge og udbetales skattefrit til alle myndige personer og til børn i en størrelse, der svarer til børnepenge i dag. Når man begynder at tjene penge, aftrappes basisydelsen således, at hver en krone, man tjener, kan betale sig. Ved en årsindtægt på 200.000 kroner efter skat er basisydelsen helt aftrappet.

Med en afskaffelse af kontanthjælpen skal jobcentrene også have en ny rolle. De skal gå fra at være en tvangsinstitution til at være en ressource, som borgere kan drage nytte af i form af rådgivning og vejledning, så vi ikke overlader mennesker udenfor arbejdsmarkedet til sig selv.

På den måde bliver der ro til, at borgeren kan finde sin plads på arbejdsmarked igen, samtidig med at der tages hensyn til sæson- og projektansættelser. 

I Alternativets Unge ønsker vi at sænke antallet af unge, der drikker, men mener ikke, at en højere aldersgrænse er vejen frem. Derfor ønsker vi i stedet en afgiftsstigning på alkohol, så færre unge starter, samt mere oplysning om alkohol i uddannelsessystemet. Samtidig skal butikker, der gentagende gange tages i at sælge til mindreårige, kunne få frataget deres ret til at sælge alkohol. 

Derudover ønsker vi at forbyde alle reklamer for alkohol og udstyre al alkohol med information om sundhedsfare og anbefalet mængde. På den måde kan forbrugeren blive oplyst, uden at det frie valg begrænses og manipuleres.


Politiske udspil

 

Ønsker du at danne dig et overblik over, hvad vi mener, så kan du med fordel læse vores principprogram