uddannelse og undervisning.png

Vision

I Alternativets Unge ønsker vi fri og lige adgang til uddannelse hele livet uanset ens livssituation. Gennem uddannelse udvikler mennesket en forståelse for sig selv og den verden, der omgiver én, og gennem uddannelse kan vi skabe muligheder for, at alle kan opnå deres fulde potentiale. Derfor skal uddannelse være en central del af det danske samfund.

Derudover ønsker vi at sætte skolerne mere fri, så det faglige personale kan slippe for unødvendig detailstyring fra Christiansborg, og selv beslutte om de ønsker at opfylde de faglige mål med eller uden lektier, og om de vil ligge fokus på diktater eller projektarbejde. Det mener vi skaber et bedre uddannelsessystem

6.1 Forslag | Alternativ til test på de yngste klassetrin

I Alternativets Unge er vi imod de nye test på de yngste klassetrin, hvor elever, der dumper, risikerer at blive sendt på et sommerskoleforløb. Vi mener ikke, at børn skal tvinges i et forløb på baggrund af en test, men i stedet have lov til udfolde sig som mennesker i deres eget tempo. Derfor ønsker vi i stedet en ordning, hvor det er lærerens vurdering, og ikke en test, der afgører om eleven har brug for faglig hjælp. Derudover skal lærerne udstyres med muligheden for at koble en fagligt udfordret elev til en frivillig mentor, der kan hjælpe barnet til at blive stærkere socialt og fagligt, så den menneskelige nærhed bevares.


På grund af Alternativets Unge meget korte levetid, har vi desværre ikke udviklet en masse konkret politik på uddannelses området endnu, men det arbejder vi hver dag på højtryk for at få gjort. Så stay tuned
 

Ønsker du alligevel at danne dig et overblik over, hvad vi mener, så kan du med fordel læse vores principprogram