uddannelse og undervisning.png

Vision

I Alternativets Unge ønsker vi fri og lige adgang til uddannelse hele livet uanset ens livssituation. Gennem uddannelse udvikler mennesket en forståelse for sig selv og den verden, der omgiver én, og gennem uddannelse kan vi skabe muligheder for, at alle kan opnå deres fulde potentiale. Derfor skal uddannelse være en central del af det danske samfund.

Derudover ønsker vi at sætte skolerne mere fri, så det faglige personale kan slippe for unødvendig detailstyring fra Christiansborg, og selv beslutte om de f.eks. ønsker at opfylde de faglige mål med eller uden lektier, og om de vil ligge fokus på diktater eller projektarbejde.

Det mener vi skaber bedre uddannelse for den enkelte elev og bedre rammer for skolerne.

I Alternativets Unge er vi imod de nye test på de yngste klassetrin, hvor elever, der dumper, risikerer at blive sendt på et sommerskoleforløb. Vi mener ikke, at børn skal tvinges i et forløb på baggrund af en test, men i stedet have lov til udfolde sig som mennesker i deres eget tempo. Derfor ønsker vi i stedet en ordning, hvor det er lærerens vurdering, og ikke en test, der afgører om eleven har brug for faglig hjælp. Derudover skal lærerne udstyres med muligheden for at koble en fagligt udfordret elev til en frivillig mentor, der kan hjælpe barnet til at blive stærkere socialt og fagligt, så den menneskelige nærhed bevares.

Ungdomsuddannelserne er i dag for folk med gode hoveder og hænderne - ikke kunstnere. Det er ærgerligt, da Danmark er kendt for vores kunst og kultur. Derfor ønsker vi at oprette en Højere kunstnerisk eksamen (HKX), hvor unge med kunsterniske færdigheder kan udvikle deres talent samtidig med, at de får en faglig grunduddannelse. På den måde kan vores ungdomsuddannelser rummer endnu flere

I Alternativets Unge ønsker vi at styrke højskolerne, da vi mener, de spiller en vigtig rolle i vores samfund. Derfor skal deres økonomiske støtte øges med 50%, så højskolerne får et større råderum til at forbedre den sociale profil og inddrage sig i flere samfundsopgaver. Derudover ønsker vi at sænke egenbetaling på højskolerne fra 50% til 30% samt gøre det muligt at få SU under højskoleopholdet. På den måde bliver højskolerne mere tilgængelige for helt almindelige danskere


Mere konkret politik på området er på vej. I mellemtiden kan du danne dig et overblik over, hvad vi mener i vores principprogram eller ved at tjekke de artikler ud, vi har medvirket i.