Kultur, fritid og livssyn.png

Vision

I Alternativets Unge vægter vi kultur højt, da vi tror på, at kulturen binder folk sammen og at mening i høj grad skabes i ens fritid. Derfor kæmper vi bl.a. for et fritidsliv med høj social mobilitet og for et samfund hvor tanken er fri og ukontrollet, og hvor der er frihed til at vælge sit eget livssyn

Kulturen er stærkt underprioriteret i dag, hvilket er ærgerligt, da kultur i vores øjne er nøglen til oplyste borgere. Derfor ønsker Alternativets Unge at give alle unge, der er bosat i Danmark et kulturklippekort på 3000 kroner, når de fylder 16 år, som kan bruges indtil de fylder 30 år.

Dette klippekort, som skal fungere via en app, skal kunne bruges på udvalgt kultur, hvilket udelukker druk og cafébesøg, og skal medvirke til at flere unge, som f.eks. unge med anden etnisk baggrund, unge, der føler sig udstødte eller socialt akavede bliver en del af vores kulturelle fællesskab. Kulturen er i vores øjne perfekt egnet til dette, så lad os give den arbejdsrum.

I Danmark har vi religionsfrihed, men ikke religionslighed. Derfor ønsker Alternativets Unge at afskaffe kristendommen som statsreligion og i stedet placere den på lige fod med andre trosretninger i samfundet. 

Derfor skal bevillingerne til folkekirken også fjernes og en statsejet “Religionsfond” oprettes, hvor trossamfund og livssyn, kan søge penge til projekter, der fremmer det danske kulturliv, eller på anden måde er folkeoplysende, og som overholder menneskerettighederne.

På den måde får vi en sekulær stat, der ikke splitter os på trosspørgsmålet, men i stedet samler os om det, vi har tilfælles.

I Alternativets Unge mener vi ikke, at det skal være lovligt at nægte at vie nogen af samme køn. Alle er og skal være lige for loven, og derfor har alle også ret til at blive gift i deres egen religion. Derfor ønsker vi at nægte retten til at diskriminere nogen på baggrund af deres seksualitet med deres religiøse overbevisning som undskyldning. 


Politisk udspil

 

Ønsker du at danne dig et overblik over, hvad vi mener, så kan du med fordel læse vores principprogram