Demokrati og etik.png

Vision

I Alternativets Unge ønsker vi at skabe verdens mest inddragende demokrati. Vi tror på, at kampen for demokrati er en konstant kamp, som enhver ny generation bør kæmpe og videreudvikle. Denne kamp går ifølge os ud på at flytte magten fra de få med stor økonomisk, social og politisk magt, over til de mange. 

Derudover ønsker vi et samfund, hvor ingen institutioner tager mere magt, end de behøver, og hvor mest muligt bliver ladt op til det enkelte menneske eller den enkelte lokale institution i erkendelsen af, at ingen løsning virker alle steder.

Vi ønsker et folkestyre, hvor det almindelige menneske kan få sin stemme hørt og hvor denne stemme og færden beskyttes mod den frihedsberøvende stat og det vækstfokuseret private marked.

8.1 Forslag | Legalisér cannabis

Cannabismarkedet styres i dag af kriminelle bander, som tjener stort på salget og som jævnligt blander deres produkter op til skade for forbrugerne. Det ønsker vi i Alternativets Unge at lave om på. Derfor foreslår vi en legalisering og liberalisering af markedet med fokus på følgende: 

  • At enhver med en tilladelse kan åbne en cannabisbutik/slå sig ned som cannabisdyrkende landmand
  • At der sideløbende med produktionen udarbejdes krav til kvalitet og mærkning.
  • At du lovligt kan dyrke cannabis til eget forbrug
  • At en del af indtægterne øremærkes til oplysning, hjælp og exitprogrammer til misbrugere af cannabis og andre rusmidler.
  • At der indføres en aldersgrænse på 21 år for køb af cannabis, og en anbefaling på 25 år mhp. at beskytte hjernens udvikling, samt med et ønske om at mindske salget til mindreårige
  • At de nuværende kriminelle, men ikke hårde, forhandlere evt. hjælpes ind på det legale marked, så de ikke ender i hård kriminalitet. Dette i et såkaldt “Frit lejde- program" 

8.2 Forslag | Afskaf værnepligten

I Alternativets Unge er vi imod, at unge hvert år tvinges til Forsvarets Dag og i sidste ende eventuelt også i værnepligt eller samfundstjeneste mod deres vilje. Derfor ønsker vi at afskaffe værnepligten, således at militærets optag udelukkende baserer sig på frivillighed, hvilket i dag sagtens ville kunne dækkes militærets behov. Det betyder også, at Forsvarets Dag omlægges til frivillige introdage, hvor det kun er interesserede, der behøver at møde op. På den måde bliver militæret for dem, der har lyst og ikke dem, der er tvunget. Vi mener, at dette giver et bedre og mere effektivt militær.


Politiske udspil

 

Ønsker du at danne dig et overblik over, hvad vi mener, så kan du med fordel læse vores principprogram