Ligestilling og mangfoldighed.png

Vision

I Alternativets Unge ønsker vi et samfund hvor man har frihed til at være, hvem man vil uden at blive straffet for at være anderledes. Alternativets Unge er derfor - udover at være et demokratisk projekt - også et feministisk og antiracistisk projekt, der kæmper for lighed blandt alle køn, seksualiteter og etniciteter i det moderne, multikulturelle samfund.

Vi accepterer derfor heller ikke symbolpolitik rettet mod enkelte grupperinger i samfundet, og mener at lighed er en fundamental rettighed på linje med frihed.

Mænd og kvinder har i dag ikke samme muligheder, når det gælder abort. Derfor ønsker vi, i Alternativets Unge, at give mænd muligheden for juridisk abort. Dette ved, at mænd juridisk kan frasige sig faderskabet over for et potentielt barn, og får mulighed for psykologisk og vejledende støtte i denne proces.

Mænd, der vælger dette vil derfor ikke have nogen formelle forpligtelser over for hverken mor eller barn. Fædrene skal anmode om den juridiske abort indenfor det samme tidsrum som det for moderen er muligt at få en fysisk abort (altså ca. 12 uger), og processen skal så vidt muligt forløbe sådan, at ingen parter kommer i klemme. Dette gør, at mænd, på lige fod med kvinder, vil kunne frasige sig alle retslige forpligtelser over for et barn, og dette vil dermed skabe ligestilling i aborten.

Alt for mange voldtægter bliver aldrig dømt. Dette skyldes især, at den danske lovgivning for voldtægt er alt for arbitrær. Alternativets Unge mener derfor, at der burde være klarere og tydeligere regler for, hvornår man kan blive dømt for voldtægt. Dette ønsker vi at gøre tydeligere ved at indføre en lovgivning, der er baseret på princippet om samtykke, hvor der enten verbalt eller med klar fysisk tilkendegivelse gives ønske om samleje fra begge parter inden samlejet. Dette sikrer bl.a. at overgreb betragtes som voldtægt, hvis offeret var bevidstløs under overgrebet.

Alternativets Unge ønsker at forbyde terapi, hvis formål er at omvende seksualitet. Vi mener, at en sådan terapi på homoseksuelle er forældet tankegang og bygger på nogle stærkt heterosexistiske forestillinger. Det at være homoseksuel er ikke en psykisk sygdom, og derfor vil man heller ikke kunne omvende nogens seksualitet vha. terapi eller andre metoder. Derfor mener vi, at det bør være forbudt at benytte sig af omvendelsesterapi i Danmark.


POLITISKE Udspil

 

Ønsker du at danne dig et overblik over, hvad vi mener, så kan du med fordel læse vores principprogram