Økonomi, erhverv og iværksætteri.png

Vision

I Alternativets Unge ønsker vi at gøre op med det endimensionelle BNP-begreb. Vi ønsker i stedet et langt mere helhedsorienteret billede af, om udviklingen er på rette vej, ved at indfører et regnskab med tre bundlinjer – en grøn, en social og en økonomisk bundlinje. 

Derudover tror vi på, at der er brug for en omlægning af vores økonomiske systemer, i retningen mod grøn økonomi, der sætter social og miljømæssig retfærdighed over økonomisk vækst for de rigeste, samt en omlægning af vores arbejdsmarked, der skal gøre det lettere at gå fra at være jobtagere til at blive jobskabere. 

Danmark har brug for et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor arbejdstiden går ned og livskvaliteten op. Derfor ønsker Alternativets Unge at nedbringe arbejdsugen til 30 timer i samarbejde med arbejdsmarkedsparterne. Vi vil i denne sammenhæng og over en længere periode veksle stigningen på reallønningerne til mere fritid. Dette vil øge friheden, mindske stressniveauet og forbedre livskvaliteten. Dette særligt blandt de 900.00 danskere, der i dag har svært ved at skabe balance i deres hverdag.

En kortere arbejdsuge medfører dog ikke blot mere livsglæde og bedre balance, men også færre ledige. Flere eksperimenter har ligeledes vist mere produktivitet, mere overskud i virksomhederne og færre sygedage blandt de ansatte.

Desuden vil en 30 timers arbejdsuge forberede det danske samfund på en stigende automatisering, samt begrænse nedslidningen af befolkningen. Derfor ønsker Alternativets Unge, at vi igen sætter arbejdstiden ned, så vi kan få tid til mere og plads til flere.

I Alternativets Unge ønsker vi en lavere skat på arbejde og en højere skat på forbrug. Derfor ønsker vi at hæve bundfradraget fra cirka 4000 kr. om måneden til 7000 kr. om måneden. Det betyder, at de første 7000 kr., man tjener om måneden, er skattefrie. På den måde får alle danskere - men særligt de mindre velhavende - lidt flere penge mellem hænderne for deres hårde arbejde.

Mange sexarbejder står helt uden beskyttelse på det danske arbejdsmarked, hvor de befinder sig i en gråzone i et erhverv, der hverken er forbudt eller fuldstændigt legitimt.  Det vil vi ændre i Alternativets Unge ved at gøre sexarbejde til et legitimt erhverv, så vi kan sikre sexarbejderne flere rettigheder og bedre arbejdsforhold. Det omfatter bl.a. rettigheden til dagpenge, pension og muligheden for at opnå en overenskomst med en fagforening. Slutligt ønsker vi også at omskrive rufferiparagraffen, så den giver sexarbejdere mulighed for at organisere sig, ansætte vagter, receptionister og/eller sekretærer.

I Alternativets Unge vil vi gøre op med de transnationale virksomheders minimale bidrag til de lande, hvor de opnår store dele af deres omsætning.

Dette eksisterende problem skyldes, at lovgivningen i dag kun kræver, at virksomhederne betaler skat i det land, hvor de vælger at have deres primære adresse og ikke der, hvor de reelt har deres drift. Det mener vi ikke er holdbart, da virksomhederne i de landene, som de opererer i, har adgang til store dele af de samfundsgoder som staten og samfundet har etableret - uden at støtte det økonomisk.

Som en del af vejen mod en omsætningsskat på transnationale virksomheder, støtter vi EU-Kommissionens forslag om indførelsen en europæisk omsætningsskat, så de store selskaber kommer til at betale en passende skat til de EU-lande, de opererer i. Et passende niveau kunne eksempelvis være det nuværende, gennemsnitlige niveau på selskabsskat, der er mellem EU-landene, således at skatten på årsresultatet rammer i det omfang det gennemsnitlige niveau på selskabsskatten ville gøre. Derudover er overskudsgraden forskellig fra branche til branche, hvilket der også skal tages højde for, så brancher ikke kvæles.

Alternativets Unge ser det som et problem, at pengeskabelse står i bankernes hænder, da dette vigtige redskab til at styre økonomien dermed risikerer at gå tabt i bankernes profitmaksimering.

Derfor ønsker Alternativets Unge at adskille udlån og pengeskabelse ved at give Nationalbanken monopol på pengeskabelse. Dette vil betyde, at bankerne vil fungere, ligesom de fleste danskere tror, de gør i dag; nemlig ved at udlåne penge, de har og dermed påtage sig risikoen i stedet for at skabe nye penge ud af den blå luft.

I dag skal man betale arveafgift af værdier, som overstiger 276.000kr. Det, mener vi i Alternativets Unge, er alt for lavt, da det rammer for mange helt almindelige danskere.

Derfor ønsker vi at hæve grænsen til 500.000 kr, samtidig med at afgiften gøres mere progressiv ved at pålægge arv på over én mio. kr. en ekstra skat på 15%. På den måde får flere danskere lov til at give deres penge videre til den kommende generation. Det, mener vi, er fair.

I Alternativets Unge mener vi ikke, at borgerne skal betale størstedelen af skatten. Det skal i stedet være de virksomheder, der tjener styrtende på os alle sammen. Derfor ønsker vi at hæve selskabsskatten fra 22% til 30%, som ellers har været i frit fald siden 80’erne. Denne forøgelse skal blandt andet gøre det muligt at sænke skatten i bunden, så dem med mindst får mere mellem hænderne, samt give penge til at finansiere et grønnere og mere socialt retfærdigt samfund.

Derudover ønsker vi, at der i EU koordineres selsskabskatter, så vi undgår et “ræs mod bunden”


Politisk udspil

 

Ønsker du at danne dig et overblik over, hvad vi mener, så kan du med fordel læse vores principprogram