Økonomi, erhverv og iværksætteri.png

Vision

I Alternativets Unge ønsker vi at gøre op med det et endimensionelt BNP-begreb. Vi ønsker i stedet et langt mere helhedsorienteret billede af, om udviklingen er på rette vej, ved at indfører et regnskab med tre bundlinjer – en grøn, en social og en økonomisk bundlinje. 

Derudover tror vi på, at der er brug for en omlægning af vores økonomiske systemer, i retningen mod grøn økonomi, der sætter social og miljømæssig retfærdighed over økonomisk vækst for de rigeste, samt en omlægning af vores arbejdsmarked, der skal gøre det lettere at gå fra at være jobtagere til at blive jobskabere. 

4.1 Forslag | 30 timers arbejdsuge

Danmark har brug for et mere fleksibelt arbejdsmarked, hvor arbejdstiden går ned og livskvaliteten op. Derfor ønsker Alternativets Unge at nedbringe arbejdsugen til 30 timer i samarbejde med arbejdsmarkedsparterne. Vi vil i denne sammenhæng og over en længere periode veksle stigningen på reallønningerne til mere fritid. Dette vil øge friheden, mindske stressniveauet og forbedre livskvaliteten. Dette særligt blandt de 900.00 danskere, der i dag har svært ved at skabe balance i deres hverdag. En kortere arbejdsuge medfører dog ikke blot mere livsglæde og bedre balance, men også færre ledige. Flere eksperimenter har ligeledes vist mere produktivitet, mere overskud i virksomhederne og færre sygedage blandt de ansatte. Desuden vil en 30 timers arbejdsuge forberede det danske samfund på en stigende automatisering, samt begrænse nedslidningen af befolkningen. Derfor ønsker Alternativets Unge, at vi igen sætter arbejdstiden ned, så vi kan få tid til mere og plads til flere.

4.2 Forslag | Gør sexarbejde til et legitimt erhverv

Mange sexarbejder står helt uden beskyttelse på det danske arbejdsmarked, hvor de befinder sig i en gråzone i et erhverv, der hverken er forbudt eller fuldstændigt legitimt.  Det vil vi ændre i Alternativets Unge ved at gøre sexarbejde til et legitimt erhverv, så vi kan sikre sexarbejderne flere rettigheder og bedre arbejdsforhold. Det omfatter bl.a. rettigheden til dagpenge, pension og muligheden for at opnå en overenskomst med en fagforening. Slutligt ønsker vi også at omskrive rufferiparagraffen, så den giver sexarbejdere mulighed for at organisere sig, ansætte vagter, receptionister og/eller sekretærer.

4.3 Forslag | Omsætningsskat for giganter

I Alternativets Unge vil vi gøre op med de transnationale virksomheders minimale bidrag til de lande, hvor de opnår store dele af deres omsætning. Dette eksisterende problem skyldes, at lovgivningen i dag kun kræver, at virksomhederne betaler skat i det land, hvor de vælger at have deres primære adresse og ikke der, hvor de reelt har deres drift. Det mener vi ikke er holdbart, da virksomhederne i de landene, som de opererer i, har adgang til store dele af de samfundsgoder som staten og samfundet har etableret - uden at støtte det økonomisk. Som en del af vejen mod en omsætningsskat på transnationale virksomheder, støtter vi EU-Kommissionens forslag om indførelsen en europæisk omsætningsskat, så de store selskaber kommer til at betale en passende skat til de EU-lande, de opererer i. Et passende niveau kunne eksempelvis være det nuværende, gennemsnitlige niveau på selskabsskat, der er mellem EU-landene, således at skatten på årsresultatet rammer i det omfang det gennemsnitlige niveau på selskabsskatten ville gøre. Derudover er overskudsgraden forskellig fra branche til branche, hvilket der også skal tages højde for, så brancher ikke kvæles.


Politisk udspil

 

Ønsker du at danne dig et overblik over, hvad vi mener, så kan du med fordel læse vores principprogram