Klima, natur og miljø.png

Vision

I Alternativets Unge anerkender vi klimaforandringer som vores tids vigtigste og største udfordring. For os ændrer klimaforandringerne alt. Det er på tide at jordens borgere respekterer jordens grænser, da vores planet er grundlaget for alt, vi foretager os og for de kommende generationers liv. Derfor mener vi heller ikke det giver mening at diskutere f.eks. topskat, før vi har sikrede en klode at opkræve disse skatter. Vores klode må og skal komme først.

Derfor er det på tide, at Danmark genvinder rollen som det grønne foregangsland, vi engang var, og at vi som land og borgere betaler for vores forurening.

I Alternativets Unge ønsker vi at sætte skub i den grønne omstilling og at gøre det nemt og attraktivt at tage det klimavenlige valg. Derfor støtter vi indførelsen af den såkaldte “CO2- afgift med tilbagebetaling”. Denne ordning går ud på, at alle varer og tjenester pålægges en langsomt stigende CO2-afgift, der afhænger af det enkelte produkt eller tjenestes udledning, og som skal sørge for, at virksomhederne har tid til at omstille sig indenfor en rimelig tidsgrænse.

Disse penge ender dog ikke i statskassen, som afgifter normalt gør. I stedet vil alle indtægter fra denne afgift hver måned blive tilbagebetalt i lige store dele til alle myndige borgere med bopæl i Danmark. I tilfælde af børnefamilier vil familien modtage en halv sats pr. barn. Dette betyder, at indtægterne fra afgiften omfordeles fra sort til grøn, samt at den gennemsnitlige dansker får flere penge mellem hænderne ved at handle klimavenligt. Denne ordning vil ligeledes give virksomhederne og det offentlige en grund til handle mere klimavenligt, da det rent økonomisk bedst kan betale sig.

Hvis det er muligt, ønsker vi også at indføre dette på EU-plan for at fjerne chancen for uretfærdig konkurrence. Dette ved at indføre en klima-told hvor en tilsvarende afgift vil blive lagt på importerede varer og tjenester.

Hvis vi skal løse klimakrisen, er vi bogstavlig nødt til at rykke sammen i bussen. Derfor ønsker Alternativets Unge at gøre al offentlig transport gratis - samtidig med at investeringer i at forbedre transportens omfang og bæredygtighed øges.

På den måde kan den enkelte dansker lettere komme væk fra bilen og over i den klimavenlige offentlige transport

Alternativets Unge anerkender kernekraft som en del af den internationale løsning, for en bæredygtig fremtid, og ser atomkraft som en bedre energikilde end fossilt brændstof, hvorfor vi ønsker mere forskning på området. Vi mener dog ikke, at skal der opføres kernekraftværker i Danmark, på grund af omkostningerne og de lange udsigter. Derfor opfordrer vi i stedet for lande, der på nuværende tidspunkt har velfungerende kernekraftværker til ikke at bruge penge på at lukke dem ned, men i stedet bruge de penge på andre grønne tiltag.

Pensionskasser og statslige fonde investerer mest ud fra et økonomisk perspektiv, hvor de kan sikre sig mest muligt afkast. Det betyder, at de blandt andet investerer i fossile energiformer og klimabelastende tiltag. Det ønsker vi at ændre ved at lave et forbud imod pensionskassernes og de statslige fondes investeringer i fossile energiformer og klimabelastende tiltag.  På den måde vil vi tvinge pensionskasserne og de statslige fonde til at forholde sig til de miljø- og klimamæssige konsekvenser, deres investeringer kan have.

Alternativets Unge ønsker ikke at udelukke GMO som en løsning på nutidens og fremtidens problemer, på trods af de ukendte konsekvenser. Det skyldes, at teknologien kan løse mange af vores humane og klimamæssige problemer. 

Derfor ønsker vi, at der i højere grad skal forskes og eksperimenteres med GMO, så det kan gøres klart om det er fremtidens løsning. Samtidig skal GMO gøres mere gennemsigtigt og demokratisk, end det er i dag, så forbrugerne lettere kan orientere sig, og så teknologien ikke ender i hænderne på få virksomheder, der bondefanger landmændene, som man har set det i USA.

Offentlige indkøb udgør omkring 15 pct. af Danmarks BNP, og derfor skal staten også gå forrest i den grønne omstilling. Alternativets Unge foreslår derfor, at alle offentlige køb skal være mest muligt bæredygtige og grønne, og at alle offentlige institutioner skal udarbejde en klimaplan. Samtidig skal social ansvarlighed, arbejdsmiljø og etiske regler indtænkes i disse køb, så den offentlige sektor kan blive et forgangsbillede.


Politiske udspil

 

Ønsker du at danne dig et overblik over, hvad vi mener, så kan du med fordel læse vores principprogram