Klima, natur og miljø.png

Vision

I Alternativets Unge anerkender vi klimaforandringer som vores tids vigtigste og største udfordring. For os ændrer klimaforandringerne alt. Det er på tide at jordens borgere respekterer jordens grænser, da vores planet er grundlaget for alt, vi foretager os og for de kommende generationers liv. Derfor giver det heller ikke i følge os mening at diskutere f.eks. topskat, før vi at sikrede en klode at opkræve disse skatter på først 

Derudover er det på tide at Danmark, genvinder rollen som det grønne foregangsland, vi engang var. 

5.1 Forslag | Pensionskasser og statslige fonde skal investere bæredygtigt

Pensionskasser og statslige fonde investerer mest ud fra et økonomisk perspektiv, hvor de kan sikre sig mest muligt afkast. Det betyder, at de blandt andet investerer i fossile energiformer og klimabelastende tiltag. Det ønsker vi at ændre ved at lave et forbud imod pensionskassernes og de statslige fondes investeringer i fossile energiformer og klimabelastende tiltag.  På den måde vil vi tvinge pensionskasserne og de statslige fonde til at forholde sig til de miljø- og klimamæssige konsekvenser, deres investeringer kan have.

5.2 Forslag | CO2 afgift med tilbagebetaling

I Alternativets Unge ønsker vi at sætte skub i den grønne omstilling og at gøre det nemt og attraktivt at tage det klimavenlige valg. Derfor støtter vi indførelsen af den såkaldte “CO2- afgift med tilbagebetaling”. Denne ordning går ud på, at alle varer og tjenester pålægges en langsomt stigende CO2-afgift, der afhænger af det enkelte produkt eller tjenestes udledning, og som skal sørge for, at virksomhederne har tid til at omstille sig indenfor en rimelig tidsgrænse.

Disse penge ender dog ikke i statskassen, som afgifter normalt gør. I stedet vil alle indtægter fra denne afgift hver måned blive tilbagebetalt i lige store dele til alle myndige borgere med bopæl i Danmark. I tilfælde af børnefamilier vil familien modtage en halv sats pr. barn. Dette betyder, at indtægterne fra afgiften omfordeles fra sort til grøn, samt at den gennemsnitlige dansker får flere penge mellem hænderne ved at handle klimavenligt. Denne ordning vil ligeledes give virksomhederne og det offentlige en grund til handle mere klimavenligt, da det rent økonomisk bedst kan betale sig.

Hvis det er muligt, ønsker vi også at indføre dette på EU-plan for at fjerne chancen for uretfærdig konkurrence. Dette ved at indføre en klima-told hvor en tilsvarende afgift vil blive lagt på importerede varer og tjenester.


Politiske udspil

 

Ønsker du at danne dig et overblik over, hvad vi mener, så kan du med fordel læse vores principprogram